Zondag 16 mei

Zondag 16 mei

Datum: 16-05-2021

diensten via internet en soms weer een beetje in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Jeugd- en jongerenwerk/ HGJB

ADVENTSKERK
(gezamenlijk in Oosterkerk)

GROTE KERK (locatie Oosterkerk)
(voorlopig geen vieringen; info hier)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. B. Jongeneel, Lunteren
19.00 uur ds. M.J. Schuurman, Oldebroek

OOSTERKERK (gezamenlijk met Adventskerk)
10.00 uur ds. J.T. Tissink

OPEN KRING
10.30 uur mw. J. van der Zee, Zwolle

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers

STINSKERK
9.30 uur ds. A.H. van Veluw, IJsselmuiden
19.00 uur StinsContaKtdienst (Johannes de Heer – zangdienst)
(geen dienst in Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J.M. Rohaan

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
ISALA tot nader order geen diensten
REHOBOTH voorlopig geen diensten
RIVIERENHOF voorlopig geen diensten
ZONNEHUIS voorlopig geen diensten
THEODORAKAPEL 10.00 uur ds. C. Meijer, Zwolle

2021-05-04T09:30:46+02:00