Zondag 16 juni

Zondag 16 juni

Datum: 16-06-2019

Doelcollecte: Diaconale noodhulp

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. J.T. Tissink

GROTE KERK
19.00 uur Michaëlsviering: vesper

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. E. de Mots, Rijssen
19.00 uur prop. J.W. Bassie, Groningen

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu (Heilig Avondmaal)

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers

STINSKERK
9.30 uur StinsContaKtdienst
19.00 uur ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. A. Pietersma, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. H. Günther

ANDERE DIENSTEN
ISALA  10.00 uur dhr. M. Hermse
REHOBOTH   9.30 uur ds. van Veluw, IJsselmuiden
ZONNEHUIS 11.30 uur dhr. M. de Vlas

2019-06-05T14:47:23+02:00