Zondag 16 augustus

Zondag 16 augustus

Datum: 16-08-2020

diensten via internet (En soms ook weer diensten in de kerk. Kijk op de (wijk-)website voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Exploitatie PGZ

ADVENTSKERK
10.00 Gezamenlijke dienst vanuit de Oosterkerk

GROTE KERK
19.00 uur   ZomerVesper, ds. M.E. Dijk

JERUZALEMKERK
9:30 uur   ds. ds. G.J. Codée
19.00 uur   ds. J.H. van Wijk, Windesheim

OOSTERKERK
10.00 uur   ds. E. Urban (gezamenlijk met de Adventskerk)

OPEN KRING
9.30 uur    ds. A. Zweers

SIONSKERK
10.00 uur   ds. E.H. Jans, Oldemarkt

STINSKERK
9.30 uur   ds. N.A. Eygenraam
19.00 uur   (geen avondontmoetingsdienst Westenhage i.v.m. corona)

HOOFDHOF
9.30 uur   ds. J.M. Rohaan

LUTHERSE KERK
10.00 uur   ds. W. Tinga

ANDERE DIENSTEN
ISALA                                           geen dienst i.v.m. corona
REHOBOTH                                   geen dienst i.v.m. corona
THEODORAKAPEL                        10.00 uur   ??
ZONNEHUIS                                  geen dienst t/m 31 augustus ivm Corona

 

2020-07-20T11:59:47+02:00