Zondag 15 september

Zondag 15 september

Datum: 15-09-2019

Doelcollecte: Diaconale Noodhulp

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. I.P. Epema

GROTE KERK
17.00 uur Michaëlsviering – Taizéviering

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. H. de Jong, Kampen (voorbereiding Heilig Avondmaal)
17.00 uur prop. J.W. Bassie, Groningen

OOSTERKERK
10.00 uur ds. J.T. Tissink (Heilig Avondmaal)

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu (startzondag)

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (startdienst)

STINSKERK
9.30 uur ds. G.C. van Rheenen – StinsContaKtdienst (startzondag)
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

HOOFDHOF
9.30 uur mw. J. Veldkamp, 2e Exloermond (E-meeting)
19.00 uur Vesper

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker (Gemeentezondag)

ANDERE DIENSTEN
ISALA 10.00 uur ds. M.E. Dijk
REHOBOTH 9.30 uur ds. S. Bakker, Urk
RIVIERENHOF 10.00 uur mw. M. Schuurman
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. B. van de Loosdrecht

2019-09-02T15:20:40+02:00