Zondag 15 maart

Zondag 15 maart

Datum: 15-03-2020

Doelcollecte: Onderhoud kerkgebouwen

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam (Schrift & Tafel)

GROTE KERK
17.00 uur Michaëlsviering (Vesper), mw. C. van Stappen / dhr. R. Kanning

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée (voorbereiding Heilig Avondmaal)
17.00 uur ds. W. Dekker, Oosterwolde

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (Philadelphiadienst)
16.00 uur ds. H. Evers (Kliederkerk)

STINSKERK
10.00 uur ds. G.C. van Rheenen (doopdienst)
19.00 uur ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. M.B. Nieuwkoop, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker (Heilig Avondmaal)

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur  R. Myngkong
ISALA  10.00 uur ds. M. Overbosch-Mielke
REHOBOTH 10.00 uur dhr. S. Bakker, Urk
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Knol
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. L. Burggraaff
THEODORAKAPEL 10.00 uur ?

2020-03-05T12:07:23+01:00