Zondag 15 juli

Zondag 15 juli

Datum: 15-07-2018

Doelcollecte: Jeugddiaconaat

 

ADVENTSKERK

9.30 uur ds. M. de Vries

GROTE KERK

19.00 uur Orgel-/Zomervesper

JERUZALEMKERK

9.30 uur ds. J.A.C. Olie, Genemuiden

19.00 uur ds. J.H. van Wijk, Windesheim

OOSTERKERK

10.00 uur ds. I.P. Epema (afscheid oudste kinderen kinderkring)

OPEN KRING

9.30 uur drs. H. Schoorlemmer

SIONSKERK

10.00 uur ds. H. Evers (Heilig Avondmaal, zittend)

STINSKERK

9.30 uur ds. P.E.G. Wiekeraad

19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

HOOFDHOF

9.30 uur ds. G.T. Wijnstok, Heerde

LUTHERSE KERK

10.00 uur ds. M.E. Jonker (Heilig Avondmaal)

 

ANDERE DIENSTEN

    EGLISE WALLONNE  10.30 uur pasteur R. Roukema

    ISALA   10.00 uur mw. Th. Sloot

    REHOBOTH  9.30 uur ds. T. Dankers, Dalfsen

    RIVIERENHOF  10.00 uur ds. J. Vonk (Schrift en Tafel)

    ZONNEHUIS  11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

2018-07-03T10:12:59+02:00