Zondag 15 januari 2023

Zondag 15 januari 2023

Datum: 15-01-2023

(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie)

Doelcollecte: Stedelijk diaconaat

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. J.T. Tissink (Schrift & Tafel), met Cantorij

GROTE KERK (zie website)
17.00 uur   Michaëlsviering, ds. B. Aalbers

JERUZALEMKERK
9.30 uur     ds. G.J. Codée
17.00 uur   ds. H.B. van der Knijff, Wilsum

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema en ds. M.E. Jonker (Oecumenische viering)

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu (Maaltijd van de Heer)

SIONSKERK
10.00 uur  ds. E. van ’t Slot

STINSKERK
10.00 uur  mw. L. Brugmans, Elburg

HOOFDHOF
10.00 uur ds. M.B. Nieuwkoop, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur  (oecumenische viering in de Oosterkerk)

ANDERE DIENSTEN

EDLISE WALLONE 10.30 uur pasteur R. Roukema
ISALA 10.00 uur mw. T. Sloot
REHOBOTH 10.00 uur ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. P.F. de Boer (Heilig Avondmaal)
THEODORAKAPEL 10.00 dhr. R. Coster

2022-12-27T11:14:46+01:00