Zondag 15 december

Zondag 15 december

Datum: 15-12-2019

Doelcollecte: Diaconale noodhulp

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam (Schrift & Tafel)

GROTE KERK
17.00 uur Michaëlsvesper

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. H. de Jong, Kampen (viering Heilig Avondmaal)
17.00 uur ds. H. de Jong, Kampen (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema (Heilig Avondmaal)
19.00 uur ds. I.P. Epema (Vesper)

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu (dopen)

SIONSKERK
10.00 uur ds. R. van Putten

STINSKERK
10.00 uur StinsContaKtdienst
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

HOOFDHOF
9.30 uur mw. J. Veldkamp, 2e Exloermond (E-Meeting)
19.00 uur Vesper

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur A. Pietersma
ISALA  10.00 uur ds. A.J. Hasker
REHOBOTH 10.00 uur ds. H. Marsman, Deventer
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. B. van de Loosdrecht

2019-11-18T15:41:33+01:00