Zondag 14 oktober

Zondag 14 oktober

Datum: 14-10-2018

Doelcollecte: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. N. A. Eygenraam (paralleldienst Schwerin en Doop)

GROTE KERK
16.30 uur Michaëlsviering – Taizéviering

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. P.J. den Admirant, Apeldoorn
17.00 uur dr. J. Hoek, Veenendaal

OOSTERKERK
10.00 uur pastor Corinne van Nistelrooij en ds. E. Urban (kanselruil met Dominicanen)
14.00 uur dienst (Perki-dienst)

OPEN KRING
9.30 uur mw. G. Cleveringa (Kinderdienst)

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (Ontmoetingsdienst)
16.15 uur Open Deurdienst

STINSKERK
9.30 uur ds. E. van ‘t Slot
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

HOOFDHOF
9.30 uur ds. L. van der Broeke, Kampen

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker (Heilig Avondmaal)

ANDERE DIENSTEN
ISALA 10.00 uur ds. M.E. Dijk
REHOBOTH 10.00 uur ds. G.L. Kruizinga, Dalfsen
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. J. Gerretzen-Veldhuis

2018-09-05T12:10:41+02:00