Zondag 14 november

Zondag 14 november

Datum: 14-11-2021

diensten via internet en weer een beetje in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Wijkkas

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. J.T. Tissink (Oogstdienst en Schrift en Tafel)

GROTE KERK
17.00 uur Michaëlsviering, ds. I.P. Epema

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. H. de Jong, Kampen
17.00 uur ds. G.J. Codée

OOSTERKERK
10.00 uur dhr. D.J. Steenbergen, Zwolle (KSG)

OPEN KRING
9.30 uur Nog niet bekend

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (Kerk en School)
19.00 uur Open DeurDienst (Johan de Heer dienst)

STINSKERK
10.00 uur ds. E. van ’t Slot, Zwolle (Heilig Avondmaal)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. A. Pietersma, Zwolle (Maaltijd van de Heer)

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. I.P. Epema, Zwolle

ANDERE DIENSTEN
ISALA 10.00 uur dhr. D. de Jonge
REHOBOTH 10.00 uur ds. J.P. van Ark, Wapenveld
ZONNEHUIS volgens vermelding op familienet

2021-10-25T15:56:20+02:00