Zondag 14 maart

Zondag 14 maart

Datum: 14-03-2021

diensten via internet en soms weer een beetje in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Wijkkas

ADVENTSKERK
(gezamenlijk met Oosterkerk)

GROTE KERK (locatie Oosterkerk)
(voorlopig geen diensten)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. M. van Dam, IJsselmuiden
17.00 uur ds. A. Jonker, Putten

OOSTERKERK (gezamenlijk met Adventskerk)
10.00 uur ds. I.P. Epema

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur ds. R. van Putten
19.00 uur (Opendeurdienst)

STINSKERK
10.00 uur ds. H.J. van Maanen, IJsselmuiden
19.00 uur voorlopig geen dienst ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. M.B. Nieuwkoop, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
ISALA tot nader order geen diensten
REHOBOTH voorlopig geen diensten
ZONNEHUIS voorlopig geen diensten

 

2021-03-10T16:45:52+01:00