Zondag 14 februari

Zondag 14 februari

Datum: 14-02-2021

diensten via internet en soms in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle

ADVENTSKERK
(gezamenlijk in Oosterkerk)

GROTE KERK
(geen viering)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée
17.00 uur ds. G.J. van Meijeren, ‘s Graveland

OOSTERKERK (gezamenlijk met Adventskerk)
10.00 uur dhr. D.J. Steenbergen (tienerdienst)

OPEN KRING
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (Heilig Avondmaal, lopend)
19.00 uur (Opendeurdienst)

STINSKERK
10.00 uur ds. G.C. van Rheenen (doopdienst)
19.00 uur voorlopig geen dienst ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur mw. mr. P. Hellinga, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
ISALA tot nader order geen diensten
REHOBOTH 10.00 uur dhr. A. Palland, Mastenbroek
ZONNEHUIS voorlopig geen diensten

2021-02-08T09:02:11+01:00