Zondag 14 april – Palmpasen

Zondag 14 april – Palmpasen

Datum: 14-04-2019

Doelcollecte: Vakantieweken Gehandicapten

 

ADVENTSKERK

9.30 uur   ds. J.T. Tissink

GROTE KERK

(19.30 uur Johannespassion in de Peperbus)

JERUZALEMKERK

9.30 uur   ds. H. de Jong, Kampen
17.00 uur   ds. H. de Jong, Kampen

OOSTERKERK

10.00 uur   ds. N.A. Eygenraam
14.00 uur   dienst (Perki-dienst)
19.00 uur     ds. J.T. Tissink (gezongen passie, m.m.v. Zwolse Cantorij)
 
OPEN KRING
9.30 uur   ds. C. Baljeu

SIONSKERK

10.00 uur   ds. H. Evers
18.45 uur   Opendeurdienst

STINSKERK

9.30 uur   ds. G.C. van Rheenen (belijdenisdienst)
19.00 uur   ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur   mw. H. Schröder (E-meeting)
19.00 uur     Vesper

LUTHERSE KERK
10.00 uur   ds. M.E. Jonker
 

ANDERE DIENSTEN

ISALA                                            10.00 uur   dhr. F.J.G. Broekhoff
REHOBOTH                                   9.30 uur   ds. H. Bakhuis, Hoogeveen
ZONNEHUIS                                  11.30 uur   mw. Z. Hazelhof (vicaris bij ds. Iemke Epema)

 

2019-03-18T14:25:57+01:00