Zondag 13 november

Zondag 13 november

Datum: 13-11-2022

(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie)

Doelcollecte: Wijkkas

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam (Oogstdienst en Schrift en Tafel)

GROTE KERK (zie website)
17.00 uur Vesper, ds. A. Geerling

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. W. Verboom, Harderwijk
17.00 uur ds. G.J. Codée

OOSTERKERK
10.00 uur dhr. D.J. Steenbergen (KSG)

OPEN KRING
9.30 uur ds. I.P. Epema

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (Kerk en School)
16.30 uur Open DeurDienst – dhr. G. v.d. Plaats (Johan de Heer zangdienst) (collecte ODD)

STINSKERK
10.00 uur ds. G.C. van Rheenen (Heilig Avondmaal)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J. Visser, Ermelo

LUTHERSE KERK
10.00 uur dhr. G. Schutte

ANDERE DIENSTEN
ISALA 10.00 uur overdenking via patiënten-TV
REHOBOTH 10.00 uur ds. F. Verboom, Kampen
ZONNEHUIS geen dienst

2022-10-10T17:02:43+02:00