Zondag 13 december

Zondag 13 december

Datum: 13-12-2020

diensten via internet en in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte:  Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam (Schrift & Tafel)(onder voorbehoud)
(geen vesper op woensdag)

GROTE KERK
17.00 uur Michaëlsviering (Vesper)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée (viering Heilig Avondmaal)
17.00 uur ds. G.J. Codée (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema

OPEN KRING
9.30 uur ds. A. Zweers

SIONSKERK
10.00 uur ds. J.J. Douma- van der Molen

STINSKERK
10.00 uur ds. G.C. van Rheenen
(geen avondontmoetingsdienst Westenhage i.v.m. corona)
(geen kerstzang Spoolde i.v.m. corona)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J.M. Rohaan (E-Meeting)
19.00 uur Vesper (vervallen: mail)

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
ISALA (geen dienst i.v.m. corona)
REHOBOTH (geen dienst i.v.m. corona)
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Knol, Zwolle
ZONNEHUIS (geen dienst i.v.m. corona)

2020-12-03T10:25:24+01:00