Zondag 12 juni

Zondag 12 juni

Datum: 12-06-2022

diensten via internet en weer in de kerk:
(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. A. Pietersma, Zwolle

GROTE KERK
19.00 uur Vesper

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée ( Heilig Avondmaal)
16.00 uur ds. M. Visser, Nunspeet (Dovendienst met HA)

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur mw. G. Lubbersen, Zwolle

STINSKERK
9.30 uur ds. G.C. van Rheenen (Doopdienst)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J. Bos, Rolde ( Maaltijd van de Heer)

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. K. van der Kamp (Noordelijke Buitendag)

ANDERE DIENSTEN
BERKUMSTEDE 15.00 uur ds. J. van Slageren (Heilig Avondmaal)
ISALA 10.00 uur voorlopig alleen via patiënten-TV
REHOBOTH 9.30 uur dhr. H. Esselink, Zwolle

2022-05-09T13:53:30+02:00