Zondag 12 juli

Zondag 12 juli

Datum: 12-07-2020

diensten via internet (En soms ook weer diensten in de kerk. Kijk op de (wijk-)website voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Onderhoud kerkgebouwen

ADVENTSKERK
Gezamenlijke dienst in de Oosterkerk

GROTE KERK
19.00 uur ZomerVesper, mw. S. Bloem

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée
19.00 uur ds. J.A.A. Geerts, Zalk

OOSTERKERK
10.00 uur ds. N.A. Eygenraam (gezamenlijk met Adventskerk)

OPEN KRING
9.30 uur mw. J. Huisman (samen met Stinskerk)

SIONSKERK
10.00 uur dhr. J. Knol

STINSKERK
9.30 uur gezamenlijke dienst in Open Kring
19.00 uur (geen avondontmoetingsdienst Westenhage i.v.m. corona)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. P. Ros, Joure

LUTHERSE KERK
10.00 uur dr. J. Wiegers, Olst

ANDERE DIENSTEN
ISALA  geen dienst ivm Corona
REHOBOTH   geen dienst ivm Corona
RIVIERENHOF  geen dienst augustus ivm Corona
ZONNEHUIS geen dienst t/m 31 augustus ivm Corona

 

2020-07-07T13:32:37+02:00