Zondag 11 april

Zondag 11 april

Datum: 11-04-2021

diensten via internet en soms weer een beetje in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Door wijkdiaconie vast te stellen doel

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam (doopdienst)

GROTE KERK (locatie Oosterkerk)
(voorlopig geen vieringen; info hier)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée
17.00 uur ds. J.W. van Bart, Harderwijk

OOSTERKERK
10.00 uur ds. E. Urban (bevestiging ambtsdragers)

OPEN KRING
9.30 uur ds. J.T. Tissink

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. van Ark
19.00 uur (Opendeurdienst)

STINSKERK
9.30 uur ds. H.W. van Veldhuizen, Hasselt
19.00 uur voorlopig geen dienst ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. I.P. Epema, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur dhr. G.S. Schutte

ANDERE DIENSTEN
ISALA tot nader order geen diensten
REHOBOTH voorlopig geen diensten
ZONNEHUIS voorlopig geen diensten

 

2021-04-08T10:48:11+02:00