Zondag 10 maart

Zondag 10 maart

Datum: 10-03-2019

Doelcollecte: Wijkkas

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam

GROTE KERK
16.30 uur Michaëlsviering, ds. M. Jans, Studentenpastor

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. H. de Jong, Kampen
17.00 uur ds. H. de Jong, Kampen

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema (1e zondag 40-dagentijd)
14.00 uur dienst (Perki-dienst)

OPEN KRING
9.30 uur ds. M. van Beusichem, Stadspastor

SIONSKERK
10.00 uur dhr. J. Knol
18.45 uur Open Deurdienst

STINSKERK
10.00 uur ds. G.C. van Rheenen (doopdienst)
19.00 uur ( Avondontmoetingsdienst Westenhage) ds. M.E. Jonker

HOOFDHOF
9.30 uur ds. P.W. Dekker, Wierden

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur E. van Hilten-Matthijsen
ISALA 10.00 uur ds. M.E. Dijk
REHOBOTH 10.00 uur ds. Joh.A. Woudenberg, Westerhaar
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

2019-02-12T15:38:29+01:00