Zondag 10 januari

Zondag 10 januari

Datum: 10-01-2021

diensten via internet en soms in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Stedelijk diaconaat

ADVENTSKERK
(gezamenlijk met Oosterkerk)

GROTE KERK
17.00 uur Michaëlsviering, ds. E.R. Jonker

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée (doopdienst)
17.00 uur ds. M. Visser, Wezep

OOSTERKERK
10.00 uur ds. N.A. Eygenraam (gezamenlijk met Adventskerk)

OPEN KRING
9.30 uur ds. A. Pietersma, Zwolle

SIONSKERK
10.00 uur ds. J. de Kok, Wilsum

STINSKERK
10.00 uur ds. J.H. van Wijk, Windesheim
19.00 uur ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J.M. Marijn

LUTHERSE KERK (digitaal)
10.00 uur ds. L. Vos

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur R. Roukema
ISALA tot nader order geen diensten
REHOBOTH 10.00 uur ds. J. Kuik, Kampen
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Mulder
ZONNEHUIS voorlopig geen diensten

 

2021-01-07T16:29:15+01:00