Zondag 1 maart

Zondag 1 maart

Datum: 01-03-2020

Doelcollecte: Zending / GZB

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. J.T. Tissink

GROTE KERK
17.00 uur Michaëlsviering (Taizé)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée
17.00 uur ds. P. Baas, Houten

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu (Maaltijd van de Heer)

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (kinderdienst m.m.v. “De Bromvlieg”)
19.00 uur ds. H. Evers (Bijbel & Kunstdienst)

STINSKERK
10.00 uur ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum
19.00 uur ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. P.D. Wolthaus, Zutphen

LUTHERSE KERK (locatie: te gast in de Oosterkerk)
10.00 uur

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur E. van Hilten-Matthijsen
ISALA  10.00 uur ds. M.E. Dijk
REHOBOTH 10.00 uur ds. J. Kuik, Kampen
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. B. Dingjan-Willemse
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. Z. Hazelhorst

2020-02-05T09:23:20+01:00