Zondag 1 december (1e Advent)

Zondag 1 december (1e Advent)

Datum: 01-12-2019

Doelcollecte: Jeugddiaconaat

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam

GROTE KERK
17.00 uur Michaëlsvesper

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G. van den Berg, IJsselmuiden
17.00 uur prop. A.C. Borsje, Ede

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema (doopdienst)

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (doopdienst)

STINSKERK
10.00 uur dhr. G. van Vulpen
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J.P. van Ark, Wapenveld

LUTHERSE KERK
10.00 uur  ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur R. Roukema
ISALA  10.00 uur dhr. F.J.G. Broekhoff
REHOBOTH 10.00 uur dhr. B. Greveling, Wezep
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. G. Prins

2019-11-18T15:40:22+01:00