Zondag 04 september

Zondag 04 september

Datum: 04-09-2022

diensten via internet en weer in de kerk:
(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie)

Doelcollecte: Diaconale Noodhulp

ADVENTSKERK
9.30 uur dhr. D.J. Steenbergen (Gezinszondag)

GROTE KERK (website: klik hier)
19.00 uur Michaelsviering

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. J.W. van Bart, Harderwijk
19.00 uur ds. A. Mensink, Elburg

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema (Schrift en Tafel)

OPEN KRING
9.30 uur ds. J.M. Rohaan, Zwolle

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (Heilig Avondmaal)

STINSKERK
9.30 uur ds. G.C. van Rheenen (bevestigingszondag)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M. Jans, Joure

ANDERE DIENSTEN
ISALA 10.00 uur overdenking via patiënten-TV
REHOBOTH 9.30 uur ds. J.A.A. Geerts, Zalk
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. S. van der Lugt

2022-09-03T14:35:25+02:00