Zaterdag 24 december 2022 (Kerstavond)

Zaterdag 24 december 2022 (Kerstavond)

Datum: 24-12-2022

Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie)

Doelcollecte: ?

ADVENTSKERK
19.00 uur     dhr. D.J. Steenbergen met leiding Kindernevendienst
22.00 uur     ds. J.T. Tissink

GROTE KERK (zie website)
22.00 uur   Kerstnachtviering, ds. J. Doelman

JERUZALEMKERK
(geen dienst)

OOSTERKERK
(geen dienst)

OPEN KRING
19.00 uur   ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers

STINSKERK
21.00 uur   ds. G.C. van Rheenen (Kerstavonddienst) (m.m.v. Singers of Salvation)

HOOFDHOF
21.00 uur   ds. J.M. Rohaan (Muzikale kerstnacht in de Hoofdhof)

LUTHERSE KERK
19.00 uur   ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN

EGILSE WALLONNE 19.30 uur pasteur R. Roukema (Veillée de Noel)
THEODORAKAPEL 117.00 uur        oecumenische viering

2022-11-24T12:38:45+01:00