Zaterdag 01 januari – Nieuwjaarsdag

Zaterdag 01 januari – Nieuwjaarsdag

Datum: 01-01-2022

diensten via internet(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Energiekosten Kerkgebouwen

ADVENTSKERK
10.30 uur ds. I.P. Epema (gezamenlijk met Oosterkerk) Morgengebed

JERUZALEMKERK
10.30 uur ds. G.J. Codée

OOSTERKERK
10.30 gezamenlijk morgengebed in Adventskerk

 

 

 

2021-12-23T11:33:32+01:00