Woensdag 17 februari – Aswoensdag

Woensdag 17 februari – Aswoensdag

Datum: 17-02-2021

dienst via internet(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Kerk in Actie: nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana

 

ADVENTSKERK (gezamenlijk met Oosterkerk)
19.30 uur   ds. J.T. Tissink en RK pastor (oec. Viering samen met Jozefkerk)

 

OOSTERKERK
(gezamenlijk met Adventskerk)

2021-02-15T13:17:16+01:00