Woensdag 9 maart – Biddag

Woensdag 9 maart – Biddag

Datum: 09-03-2022

diensten via internet en weer in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Zwols diaconaal doel

ADVENTSKERK (gezamenlijk met Oosterkerk)

JERUZALEMKERK
15.00 uur ds. G.J. Codée (Biddag)
19.30 uur ds. G.J. Codée

OOSTERKERK
19.30 uur ds. N.A. Eygenraam 40-dagenvesper met ZWO

SIONSKERK
19.30 uur dhr. J. Knol

STINSKERK
19.30 uur ds. G.C. van Rheenen

 

2022-02-03T15:01:00+01:00