Woensdag 6 november

Woensdag 6 november

Datum: 06-11-2019

Doelcollecte: Kerk in Actie

JERUZALEMKERK
15.00 uur ds. H. de Leede en dhr. E. Potjes, kinderdienst
19.30 uur ds. H. de Leede, Amersfoort

SIONSKERK
19.30 uur ds. H. Evers

STINSKERK
19.30 uur ds. G.C. van Rheenen

HOOFDHOF
18.00 uur ZWO-activiteit (Dankdagmaaltijd)

2019-10-24T14:56:27+02:00