Woensdag 30 maart

Woensdag 30 maart

Datum: 30-03-2022

diensten via internet en weer in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: zelf vaststellen

ADVENTSKERK
19.30 uur ds. J.T. Tissink 40-dagenvesper met ZWO-groep

OOSTERKERK
(gezamenlijk met Adventskerk)

 

2022-02-22T11:35:49+01:00