Woensdag 3 maart

Woensdag 3 maart

Datum: 03-03-2021

dienst via internet(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Kerk in Actie: nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana

 

ADVENTSKERK (gezamenlijk met Oosterkerk)
19.30 uur 40-dagenvesper met gebedsgroep en ZWO

 

OOSTERKERK
(gezamenlijk met Adventskerk)

2021-02-15T13:21:05+01:00