Woensdag 26 februari – Aswoensdag

Woensdag 26 februari – Aswoensdag

Datum: 26-02-2020

Doelcollecte: Kerk in Actie
ADVENTSKERK
19.00 uur ds. N.A. Eygenraam en diaken M. Buijkx  (Oecumenische viering samen met de Jozefkerk)

2020-02-06T12:26:59+01:00