Woensdag 24 maart

Woensdag 24 maart

Datum: 24-03-2021

dienst via internet(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Kerk in Actie: nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana

 

ADVENTSKERK
Gezamenlijk met Oosterkerk

 

OOSTERKERK (gezamenlijk met Adventskerk)
19.30 uur 40-dagenvesper met ZWO-groep

 

2021-02-15T13:23:43+01:00