Woensdag 23 maart

Woensdag 23 maart

Datum: 23-03-2022

diensten via internet en weer in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: zelf vaststellen

ADVENTSKERK
Gezamenlijk met Oosterkerk

OOSTERKERK
19.30 uur mw. ds. E. Urban 40-dagenvesper met ZWO-groep

 

 

2022-02-22T11:33:40+01:00