Woensdag 22 maart 2023

Woensdag 22 maart 2023

Datum: 22-03-2023

ADVENTSKERK

Gezamenlijk in Oosterkerk

OOSTERKERK

19.30 uur  ds. I.P. Epema 40-dagenvesper met ZWO (samen met Adventskerk)

2023-02-21T09:25:50+01:00