Woensdag 2 november – Dankdag

Woensdag 2 november – Dankdag

Datum: 02-11-2022

(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie)

Doelcollecte: Werelddiaconaat doel

JERUZALEMKERK
15.00 uur ds. G.J. Codée
19.30 uur ds. G.J. Codée

SIONSKERK
19.30 uur ds. H. Evers

STINSKERK
19.30 uur dhr. J. Knol

HOOFDHOF
18.00 uur geen dienst, wel bijeenkomst – dankdagmaaltijd ZWO

2022-10-10T16:50:54+02:00