Woensdag 17 maart

Woensdag 17 maart

Datum: 17-03-2021

dienst via internet(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Kerk in Actie: nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana

 

ADVENTSKERK (gezamenlijk met Oosterkerk)
19.30 uur 40-dagenvesper met ZWO-groep

OOSTERKERK
(gezamenlijk met Adventskerk)

 

2021-02-15T13:22:38+01:00