Woensdag 10 maart – Biddag

Woensdag 10 maart – Biddag

Datum: 10-03-2021

dienst via internet(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Zwols diaconaal doel

ADVENTSKERK
(gezamenlijk met Oosterkerk)

JERUZALEMKERK
15.00 uur ds. G.J. Codée
19.30 uur ds. G.J. Codée

OOSTERKERK (gezamenlijk met Adventskerk)
19.30 uur 40-dagenvesper met ZWO-groep en tevens biddag

SIONSKERK
19.30 uur dhr. J. Knol

STINSKERK
19.30 uur mw. L. Brugmans

 

2021-02-15T13:05:18+01:00