Woensdag 06 april

Woensdag 06 april

Datum: 06-04-2022

diensten via internet en weer in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: zelf vaststellen

ADVENTSKERK
Gezamenlijk met Oosterkerk

OOSTERKERK
19.30 uur mw. ds. N.A. Eygenraam 40-dagenvesper met ZWO-groep

 

 

2022-02-22T11:37:25+01:00