Woensdag 02 maart – Aswoensdag

Woensdag 02 maart – Aswoensdag

Datum: 02-03-2022

diensten via internet en weer in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: zelf vaststellen

Locatie: Jozefkerk (samen met ADVENTSKERK)
19.00 uur ds. N.A. Eygenraam en diaken Jozefkerk dhr. F. van Dalen (Avondgebed)

 

2022-02-28T13:33:38+01:00