Maandag 18 april – 2e Paasdag

Maandag 18 april – 2e Paasdag

Datum: 18-04-2022

diensten via internet en weer in de kerk:
(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie)

Doelcollecte: IZB

JERUZALEMKERK
9.30 uur Viering!

 

2022-04-02T15:09:07+02:00