Donderdag 14 april – Witte Donderdag

Donderdag 14 april – Witte Donderdag

Datum: 14-04-2022

diensten via internet en weer in de kerk:
(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie)

Doelcollecte: Geen centraal aangeduide collecte

ADVENTSKERK
(gezamenlijk met Oosterkerk)

GROTE KERK
Geen viering

JERUZALEMKERK
19.00 uur meditatieve viering door gemeenteleden

OOSTERKERK
19.30 uur ds. I.P. Epema & ds. N.A. Eygenraam (Schrift & Tafel) (gezamenlijk met Adventskerk)

OPEN KRING
19.30 uur ds. B. Aalbers, Zwolle

SIONSKERK
19.00 uur dhr. J. Knol (kinderdienst)

STINSKERK – Vespers Zwolle West
19.30 uur

HOOFDHOF
19.30 uur ds. J.M. Rohaan (Avondmaal)

LUTHERSE KERK
19.30 uur ds. M.E. Jonker (Heilig Avondmaal)

ANDERE DIENSTEN
geen andere diensten

 

2022-04-07T11:23:49+02:00