Donderdag 1 april – Witte Donderdag

Donderdag 1 april – Witte Donderdag

Datum: 01-04-2021

diensten via internet en soms weer een beetje in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Geen centraal aangeduide collecte

ADVENTSKERK
19.30 uur ds. J.T. Tissink & ds. I.P. Epema (Schrift & Tafel) (gezamenlijk met Oosterkerk)

GROTE KERK (locatie Oosterkerk)
Geen viering

OOSTERKERK
(locatie Adventskerk, gezamenlijke viering)

OPEN KRING
19.30 uur ds. C. Baljeu

SIONSKERK
19.00 uur dhr. J. Knol (kinderdienst)

STINSKERK
19.30 uur Vesper

HOOFDHOF
19.30 uur ds. J.M. Rohaan

LUTHERSE KERK
19.30 uur ds. M.E. Jonker (Heilig Avondmaal)

ANDERE DIENSTEN
ZONNEHUIS geen dienst

2021-03-10T16:44:41+01:00