Dinsdag 31 december (oudejaarsdag)

Dinsdag 31 december (oudejaarsdag)

Datum: 31-12-2019

Doelcollecte: Oudejaarscollecte

ADVENTSKERK
19.30 uur ds. N.A. Eygenraam

JERUZALEMKERK
19.30 uur ds. G.J. Codée

OOSTERKERK
19.30 uur ds. I.P. Epema

OPEN KRING
19.30 uur ds. C. Baljeu (Vesper)

SIONSKERK
19.00 uur dhr. J. Knol

STINSKERK
19.30 uur ds. G.C. van Rheenen

HOOFDHOF
(geen dienst)

LUTHERSE KERK
(geen dienst)

ANDERE DIENSTEN
REHOBOTH geen dienst
ZONNEHUIS geen dienst

2019-12-05T12:47:54+01:00