Zondag 7 oktober 2018

Zondag 7 oktober 2018

Datum: 07-10-2018

Doelcollecte: Kerk en Israël

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. J.T. Tissink (Adventskerkcantorij)

GROTE KERK
16.30 uur Vesper

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. E. van den Noort, Emst (Heilige Doop)
17.00 uur ds. F.J.K. van Santen, Kampen

OOSTERKERK
10.00 uur ds. E. Urban (Heilig Avondmaal)

OPEN KRING
9.30 uur ds. A. Pietersma

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (doopdienst, Sjema)
19.00 uur ds. H. Evers (Bijbel & Kunstdienst)

STINSKERK
9.30 uur ds. G.C. van Rheenen (doopdienst)
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

HOOFDHOF
9.30 uur ds. R. Gosker, De Wijk

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur R. Roukema
ISALA 10.00 uur dhr. M. Hermse
REHOBOTH 10.00 uur dhr. G. van Vulpen, Zwolle
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Mulder
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga (Schrift en Tafel)

2018-09-17T10:48:39+02:00