Datum: 10-09-2023

ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023
Doelcollecte: Wijkkas

ADVENTSKERK
10.00 uur (startzondag) Gezamenlijk morgengebed in de Adventskerk (ook online te volgen)
10.30 uur ds. I. Epema en H. Tissink -Viering in de Open Lucht ( gezamenlijk met Oosterkerk)

GROTE KERK
Zie website : www.michaelsvieringen.nl

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée
19.00 uur ds. G.J. Codée

OOSTERKERK
9.30 uur (startzondag) Gezamenlijk morgengebed in de Adventskerk (ook online te volgen)
10.30 uur Viering in de Open Lucht ( gezamenlijk met Adventskerk)

OPEN KRING
9.30 uur mw. J. Brouwer-Huisman

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Maat, Terschuur

STINSKERK
9.30 uur dhr. G. Schutte, Zwolle

HOOFDHOF
9.30 uur ds. B. Aalbers, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker (gemeentezondag, overvliegen jongeren)

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur H. Spoelstra
ISALA 10.00 uur ds. D.J. Lagerweij
REHOBOTH 09.30 uur ds. Rozenbaum
ZONNEHUIS geen dienst
RIVIERENHOF 10.30 uur dhr. B. Dingjan-Willemse

2023-07-20T16:05:44+02:00