Datum: 03-09-2023

ZONDAG 3 SEPTEMBER 2023
Doelcollecte: Diaconale Noodhulp

ADVENTSKERK
10.00 uur dhr. D.J. Steenbergen (Gezinszondag)

GROTE KERK
Zie website : www.michaelsvieringen.nl

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée
19.00 uur ds. A.H. van Mourik, Kamperveen

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (Heilig Avondmaal)

STINSKERK
9.30 uur ds. G.C. van Rheenen (bevestigingszondag)
19.00 uur mevrouw E. v.d. Kamp

HOOFDHOF
9.30 uur ds. A. Pietersma, Zwolle (Maaltijd van de Heer)

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M. Jans, Joure

ANDERE DIENSTEN
ISALA 10.00 uur ds. H. Baart (via patiënten-TV)
REHOBOTH 09.30 uur ds. Palland
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. E. Volkerink

2023-07-20T16:04:58+02:00