Datum: 27-08-2023

ZONDAG 27 AUGUSTUS 2023
Doelcollecte: Onderhoud kerkgebouwen

ADVENTSKERK
10.00 uur Gezamenlijk in Oosterkerk

GROTE KERK
19.00 uur ds. L van Es (Zomervesper)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée
19.00 uur ds. E. van den Noort, Nijkerk

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema (Schrift & Tafel) (zomerdienst, samen met Adventskerk)

OPEN KRING
9.30 uur gezamenlijk in de Stinskerk

SIONSKERK
10.00 uur ds. B. Bloemendal, Putten

STINSKERK
9.30 uur ds. G.C. van Rheenen (Heilig Avondmaal) samen met de Open Kring

HOOFDHOF
9.30 uur ds. R. Nagel-Meter, Nijkerk

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. C. van Dijk

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur R. Roukema
ISALA 10.00 uur mw. Th. Sloot
REHOBOTH 09.30 uur mw. E. Urban
ZONNEHUIS geen dienst
RIVIERENHOF 10.30 uur dhr. J. Mulder

 

2023-07-20T16:03:25+02:00