Pierik op de koffie

Een initiatief van de diaconie in de buurt Pierik. De koffiemorgens worden mogelijk gemaakt door gastvrouwen en gastheren uit de Oosterkerkgemeente en de wijkgemeente van de Jeruzalemkerk.

Iedere donderdag in de oneven weken zijn er tweewekelijks koffiemorgens in het gebouw van de speeltuinvereniging Assendorp an de Geraniumstraat. Vanaf 10.00 uur ’s morgens is een ieder hartelijk welkom die zin heeft aan een kopje koffie, een praatje wil maken met buurtbewoners of gewoon even rustig wil zitten en bijkomen. Ontmoeting en gezelligheid staan centraal op de koffiemorgens.

Niet alleen de bewoners van de Pierik zijn hartelijk welkom. Ook degenen uit anderen delen van Zwolle kunnen gerust binnenlopen. Een warm welkom voor ieder mens.

De ingang van het speeltuingebouw bevindt zich aan de Geraniumstraat 1-1.

Meer informatie is te verkrijgen bij diaconaal consulent Wim van Ree, telefoon 4217596 (morgenuren) / 06-10186422 of per email consulent@diaconiezwolle.nl..

waar: Speeltuin Geraniumstraat wanneer: Donderdag oneven weken meer weten? Diaconaal consulent Meer projecten