“Nieuwe kansen voor straatmeisjes”

Op 21 februari 2020 door de ZWO commissie in de Adventskerk en de Oosterkerk het startsein gegeven aan een nieuw ZWO project voor de komende 2 jaar met als thema: “Nieuwe kansen voor straatmeisjes”.

Het project:

Veel van de 25.000 straatkinderen die in  in Accra (hoofdstad van Ghana) rondzwerven zijn meisjes die van het van het platteland uit het noord Ghana komen waar armoede,  droogte, werkloosheid, honger en gebrek aan onderwijs heerst. In het opvangcentrum Lifeline in Accra worden ieder jaar honderd van zulke meisjes opgevangen. Naast onderdak krijgen ze ook een beroepsopleiding van 10 maanden, leren rekenen- en schrijven en worden ze bovendien  psycho-sociaal begeleid. Het doel Lifeline is om de meisjes zelfstandig te maken zodat ze als professionele vrouwen terug kunnen keren naar hun dorpen om de dorpsgemeenschap aldaar tot steun te zijn.

We zijn erg blij dat de Oosterkerk in 2021-2022 ook dit Ghanaproject zal omarmen. De beide ZWO’s zijn nu in het proces om elkaar te inspireren en te informeren zodat we volgend jaar ons gezamenlijk in kunnen  zetten voor de Straatmeisjes in Ghana.

  1. Op 28 februari 2021 zal met een speciale dienst o.l.v. ds. Nelleke Eygenraam, het 2de jaar van dit project ingeluid worden. In het 1ste jaar heeft onze gemeente nu al meer dan €3000,- bijgedragen. Daar zijn wij als ZWO enorm dankbaar voor.
  2. Op 20 december 2020 begint onze XL groep van de Adventskerk met hun ‘talentenactie’. Iedere deelnemer heeft €2,- gekregen. Zij gaan daarmee woekeren tot 28 februari 2021. Tijdens deze dienst zullen ze ons vertellen hoe ze met hun hun talent zijn omgegaan.

Voor meer informatie over het project zie: www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana.

Uw bijdrage kan overgemaakt worden op rekening NL30 RABO 0113 9026 38 t.n.v. Diaconie Adventskerk, o.v.v. straatmeisjes Ghana.

Voorzitter

ZWO Adventskerk

waar: Adventskerk wanneer: 2020 - 2022 meer weten? ZWO Adventskerk Meer projecten