“Nieuwe kansen voor straatmeisjes”

Op 23 februari 2020 door de ZWO commissie in de Adventskerk het startsein gegeven aan een nieuw ZWO project voor de komende 2 jaar met als thema: “Nieuwe kansen voor straatmeisjes”.

Het project:

Van de 60.000 straat kinderen die in Ghana op straat leven, wonen er 25.000 in Accra ( hoofdstad in Ghana). De meesten van hen komen van het platteland uit het noorden. Zij ontvluchten de armoede, de droogte, de werkloosheid, de honger door slechte oogsten, het gebrek aan landbouwgrond en onderwijs. Veel kinderen (vooral meisjes) hebben geen opleiding gevolgd, kunnen niet lezen en schrijven. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar honderd straatmeisjes opgevangen worden en een beroepsopleiding van 10 maanden volgen. Ook leren de meisjes rekenen, schrijven en krijgen ze psychosociale zorg. Het doel van de opleiding is om de meisjes zover zelfstandig te maken dat ze als professionele vrouwen terugkeren naar hun dorpen om de dorpsgemeenschap aldaar tot steun te zijn.

De jongeren van de XL groep van de Adventskerk zijn ook actief bezig om voor Ghana aan de slag te gaan. Ze hebben allerlei plannen bedacht en zullen het project de komende 2 jaar blijven ondersteunen.

Voor meer informatie over het project zie: www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana.

Uw bijdrage kan overgemaakt worden op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. straatmeisjes Ghana

Voorzitter

ZWO Adventskerk

waar: Adventskerk wanneer: 2019 - 2020 meer weten? ZWO Adventskerk Meer projecten