Diaconaal Platform

Wat is het Diaconaal Platform?

Het Diaconaal Platform Zwolle is een samenwerkingsverband van 27 diaconieën van kerken in Zwolle.

De oorsprong van het Platform gaat terug naar 2005 toen in Zwolle het referendum over de vestiging van gokhallen aan de orde was. Onder andere de kerken hebben zich verzet tegen de komst van een dergelijke omvang van deze voorziening. De samenwerking was een tijdelijke. In de jaren daarna is gezocht hoe de samenwerking ook structureel gestalte kon krijgen. In 2008 heeft dit geresulteerd in de oprichting van het Diaconaal Platform Zwolle.

Missie

Het Diaconaal Platform wil de stem van de zwakkere in de samenleving versterken en steun geven aan hen die dat behoeven, maar niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf hoorbaar te maken.

Het Platform fungeert namens de diaconieën als gesprekspartner voor o.a. de overheid en veel maatschappelijke organisaties. Inmiddels is er een breed en sterk netwerk opgebouwd.

Organisatie

Organisatorisch bestaat het Platform uit een stuurgroep, dit is het dagelijks bestuur. Daarnaast is er het Diaconaal Beraad. Dit is een beraad van de 27 diaconieën. Op de bijeenkomsten komen zaken aanbod waarmee diaconieën in de praktijk mee te maken hebben of tegenaan lopen. In 2018 en 2019 stond eenzaamheid centraal. Eind november zal hierover een brochure verschijnen getiteld ‘Eenzaamheid en kerken’. De komende periode staat de dak- en thuisloosheid centraal.
Verder wordt met een aantal kerken in de periode november tot april zondagmiddagopvang georganiseerd voor hen die er even uit willen. Meer informatie verder op de website.

Sociaal Domein

Verder is er een werkgroep Sociaal Domein. Hieraan nemen deel mensen met verschillende achtergronden en/of specialisaties. Zo is er expertise over Wmo, sociale wetgeving, mantelzorg, jeugdzorg etc. De werkgroep adviseert het Diaconaal Platform over deze onderwerpen of diaconieën kunnen de werkgroep benaderen om informatie en advies.

Kerntaak

De kerntaak van het Platform is om de diaconieën te faciliteren in het werk van de diaconie. Wat hebben diaconieën nodig om hun werk goed te doen?

Website: www.diaconaalplatformzwolle.nl

waar: wanneer: meer weten? Meer projecten